Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Pińczowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2021-06-04 14:35:58 Zawiadomienia

-

Uchwała

Ogłoszenie

Wniosek

Wzór umowy

Zobacz również: