Zgłoszenie budowy nr AB.VI.6743.1.35.2021 z art.29 ust.1 pkt 2e - Polska Spółka Gazownictwa

2021-07-29 12:35:13 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Ogrodowej w Pińczowie

W dniu  23 lipca  2021 roku wpłynęło zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dotyczące budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem w Pińczowie, ul. Ogrodowa, na działkach nr ewid.: 13/5, 29/1 i 28/3, obręb 0009.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu

Zobacz również: