Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.34.2021 - Pani Ewa Cepak

2021-07-28 14:40:08 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

W dniu 23 lipca 2021 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pani Ewy Cepak zam.w Pińczowie,  dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Pińczowie przy ul. Żwirki i Wigury, obręb 5,  na działce nr ewid.60.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutejszy organ  nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru wykonania planowanych robót

Zobacz również: