Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.33.2021 - P.Waldemar Warda

2021-07-26 07:31:25 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

W dniu 21 lipca 2021 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Państwa Haliny i Waldemara Warda, zam. w Pińczowie, przy ul. Bednarskiej 6A,   dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Pińczowie przy ul. Bednarskiej 4,  na działce nr ewid.72, obr.13 .

Zobacz również: