Zgłoszenie budowy z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.24.2021 - P. Bartłomiej Rusak

2021-06-17 08:57:47 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie robót budowlanych, polegających na instalowaniu wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

W dniu 15 czerwca 2021 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pana Bartłomieja Rusaka, zam. w Pińczowie przy ul. Grodziskowej 70, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Pińczowie przy ul. Grodziskowej, na działce nr ewid.156, obręb 8.

............................................................................................

Z zachowaniem wyznaczonego terminu, tutejszy organ nie wniósł  sprzeciwu do planowanej inwestycji 

Zobacz również: