Zgłoszenie robót budowlanych nr AB.VI.6743.1.23.2021 z art.29 ust.1 pkt 2e - Polska Spółka Gazownictwa

2021-06-14 14:33:21 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia

W dniu  09 czerwca  2021 roku wpłynęło zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dotyczące budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr ewid.: 3/2, 2/1, 2/2, 1/12 i 1/7, położonych na obrębie 09 miasta Pińczowa.

..............................................................................

Do planowanego zamierzenia tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu 

Zobacz również: