Zgłoszenie robót budowlanych nr AB.VI.6743.1.22.2021 z art.29 ust.1 pkt 2e - Polska Spółka Gazownictwa

2021-06-11 13:20:04 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia

W dniu  09 czerwca  2021 roku wpłynęło zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dotyczące budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia PE dn 180 Etap I na odcinku WG1-C1 na działkach nr ewid.: 547/4, 547/1, 82 - obręb Leszcze oraz 476, 1003, 1004, 1235, 1285, 1234, 1292, 1403/1, 1178/2, 1179, 1434/1, 1434/2, 1431/5 1431/3 na obręb Chroberz.

............................................

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu 

Zobacz również: