Zgłoszenie budowy z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.21.2021 - P. Andrzej Dominek

2021-06-04 14:44:11 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie robót budowlanych, polegających na instalowaniu wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

W dniu 02 czerwca 2021 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pana Andrzeja Dominka, zam. w Pińczowie przy ul. Grodziskowej 80, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Pińczowie przy ul. Grodziskowej, na działce nr ewid.222/13, obręb 8.

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Zobacz również: