Zgłoszenie budowy z art 29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.20.2021 - P. Mirosława Ciesielska

2021-06-04 14:08:30 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie robót budowlanych, polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

W dniu 01czerwca 2021roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pani Mirosławy Ciesielskiej, zam. w Pińczowie, przy ul. Wiosennej 20, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Pińczowie przy ul. Wiosennej 20, na działce nr ewid.325, obręb 11.

................................................

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji 

Zobacz również: