Zgłoszenie budowy z art 29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.18.2021 - P. Joanna Guza

2021-05-11 13:34:32 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie robót budowlanych, polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

W dniu 10 maja 2021roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pani Joanny Guzy, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Pińczowie przy ul. 3 Maja 28, na działce nr ewid.116, obręb 05.

Zobacz również: