Zgłoszenie budowy z art 29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.17.2021 - P.Janina Siemińska

2021-05-07 14:29:30 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie robót budowlanych, polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

W dniu 04 maja 2021 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pani Janiny Siemińskiej, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu wewnętrznej  instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Pińczowie przy ul. Batalionów Chłopskich 76, na działce nr ewid.18/2, obręb 14.

Zobacz również: