Zgłoszenie budowy z art 29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.14.2021 - P.Barbara Bortkiewicz

2021-04-29 12:56:42 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie robót budowlanych, polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

W dniu 26 kwietnia 2021 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pani Barbary Bortkiewicz, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Pińczowie przy ul. Szarych Szeregów, na działce nr ewid.324 i 363/6, obręb 05.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutejszy organ  nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru wykonania planowanych robót

Zobacz również: