Zgłoszenie budowy z art 29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.16.2021 - P. Włodzimierz Woźniak

2021-04-29 12:45:24 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie robót budowlanych, polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

W dniu 27 kwietnia 2021roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pana Włodzimierza Woźniaka, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Pińczowie przy ul. Bednarskiej, na działce nr ewid.478, obręb 13.

.............................................................................................................................................................................................................

Tutejszy organ  nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru wykonania planowanych robót.

Zobacz również: