Zgłoszenie budowy z art 29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.15.2021 - P. Marianna Żesławska

2021-04-29 11:00:52 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie robót budowlanych, polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

W dniu 26 kwietnia 2021 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Marianny Żesławskiej, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu  instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Pińczowie przy ul. Ariańskiej, na działce nr ewid.46 , obręb 0008.

......................................................................

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanych robót 

Zobacz również: