Majątek

 
Budynki zajmowane przez Dom Pomocy Społecznej zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A. 10010/2008 z dnia 18 września 2008 roku są własnością Powiatu Pińczowskiego

 Działki na których zlokalizowany jest Dom Pomocy Nr 290/8, 290/19, 290/21, 290/16, 289/2, 286/2, 287/2 o łącznej powierzchni 3156 m2 stanowią własność Powiatu Pińczowskiego /akt notarialny repertorium „A” Nr 2160/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r /. Ponadto Postanowieniem Sądu Rejonowego w Pińczowie sygn. akt I Ns 308/04 Skarb Państwa nabył na własność działki nr 286/3, 290/17, 290/18 o pow. 508 m2 .

 Teren wokół budynku ogrodzony i urządzony. Ciągi spacerowe oraz wejście główne do budynku przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.
Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl