Sprawozdania Finansowe
Zał±czone pliki:

Bilans DPS Pińczów za 2018 rok.
(Bilans DPS Pinczow za 2018 rok.pdf - 278.639 KB) Data publikacji: 2019-03-27 11:46:24 Redaktor: Krzysztof W±sik
Rachunek zysków i strat DPS Pińczów za 2018 rok.
(Rachunek zyskow i strat DPS Pinczow za 2018 rok.pdf - 272.982 KB) Data publikacji: 2019-03-27 11:48:27 Redaktor: Krzysztof W±sik
Zestawienie zmian w funduszu DPS Pińczów za 2018 rok.
(Zestawienie zmian w funduszu jednostki DPS Pinczow za 2018 rok.pdf - 268.51 KB) Data publikacji: 2019-03-27 11:49:44 Redaktor: Krzysztof W±sik
Bilans DPS Pińczów za 2019 r.
(Bilans DPS Pinczow za 2019 r..pdf - 1179.182 KB) Data publikacji: 2020-03-13 13:01:27 Redaktor: Krzysztof W±sik
Rachunek zysków i strat DPS Pińczów za 2019 r.
(Rachunek zyskow i strat DPS Pinczow za 2019 r..pdf - 720.923 KB) Data publikacji: 2020-03-13 13:02:33 Redaktor: Krzysztof W±sik
Zestawienie zmian w funduszu DPS Pińczów za 2019 r.
(Zestawienie zmian w funduszu DPS Pinczow za 2019 r..pdf - 643.877 KB) Data publikacji: 2020-03-13 13:03:31 Redaktor: Krzysztof W±sik

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl